Změny a novinky Money S3 verze 16.200

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 16.103 (v distribuci od 16. 2. 2016) a verzí 16.200 (v distribuci od 26. 2. 2016)

Money

Možnosti a nastavení

  • FIO banka změnila certifikát, který je nezbytný pro správné fungování odesílání příkazů k úhradě prostřednictvím homebankingu „FIO – banka přímý kanál“. Nový certifikát je součástí verze 16.200.

Správa dat

  • Odkaz Otevřít umístění datových souborů na kartě Money / Správa dat je povolen pouze uživateli, který má Přístupová práva na funkci Agenda / Datové soubory.

Účetnictví

DPH

  • Byl rozšířen výběrový seznam pole Kód podepisující osoby na průvodcích Přiznáním k DPH, Souhrnným hlášením a Kontrolním hlášením DPH tak, aby se v něm zobrazoval celý text s jednotlivými hodnotami.
  • Průvodce Přiznáním k DPH si ukládá hodnotu pole Kód podepisující osoby.
  • Záznam v Seznamu podání ve stavu „zpracovává se“ nebo „přijato“ je možné vrátit do stavu „nepodáno“ i když nemá vyplněno ID podání.

Přehledy a tiskové sestavy

  • Podle platné legislativy byla aktualizována Rozvaha a Příloha č.5 pro příspěvkové organizace pro období 2016.

Obchod

Adresář

  • Hromadnou aktualizaci příznaku plátce DPH vůči registru DPH lze v Adresáři nově volitelně provádět buď jen pro označené, nebo pro všechny adresy v Adresáři. Do protokolu se navíc nově vypisuje, u kterých adres došlo ke změně.

Režie

Mzdy

  • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (pro účely DPFO) – byla zapracována nová tisková sestava s formulářem 25 5558 MFin 5558 – vzor č.1. Tisková sestava se podává jako povinná příloha k DPFO v případě, kdy poplatník podává daňové přiznání a uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění (toto platí za předpokladu, že druhý z poplatníků je zaměstnanec). Tiskopis nemusí být přiložen, pokud oba poplatníci podávají daňová přiznání. Plátce uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňoval/neuplatňoval daňové zvýhodnění a v jaké výši.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close