Infoservis: Sloučení zdravotních pojišťoven ČPZP a ZP METAL ALIANCE

Upozorňujeme naše uživatele a klienty, že na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR MZDR 15525/2012 bylo povoleno sloučení Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. V dnešním infoservisu najdete všechny důležité informace.

  Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

  Nástupnickou organizací je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, která od 1. 10. 2012 přebírá veškerá práva a závazky ZP METAL-ALIANCE. K tomuto datu se stávají automaticky všichni pojištěnci Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny.

  • název: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • kód pojišťovny: 205
  • Internetové stránky: www.cpzp.cz
  • Informace o fúzi: www.cpzp.cz/fuze

   

  Informace pro plátce pojistného – OBZP

  Pokud jste ke dni 1. 10. 2012 veden/a jako osoba bez zdanitelných příjmů s povinností hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění, tak platby pojistného za měsíc říjen (splatné v měsíci listopadu) a následující, zasílejte ve prospěch bankovního účtu České průmyslové zdravotní pojišťovny:

  číslo účtu: 100617286/0300
  (SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ07 0300 0000 0001 0061 7286)
  Variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo), konstantní symbol je 0558.

   

  Informace pro plátce pojistného – OSVČ

  Pokud jste ke dni 1. 10. 2012 veden/a jako osoba samostatně výdělečně činná s povinností hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění, tak platby pojistného za měsíc říjen (splatné v měsíci listopadu) a následující, zasílejte ve prospěch bankovního účtu České průmyslové zdravotní pojišťovny:

  číslo účtu: 19-8696380297/0100
  Variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo), konstantní symbol je 0558.

   

  Informace pro zaměstnavatele

  Zaměstnavatele žádáme o zajištění převodu pojištěnců ZP M-A k ČPZP (IČ 47672234, kód 205) ve vaší evidenci pojištěnců k datu 1. 10. 2012.

  Z vaší strany není nutné zasílat ČPZP hromadné oznámení zaměstnavatele o provedeném převodu pojištěnců. Hromadné oznámení zaměstnavatele zašlete pouze v případě nových zaměstnanců pojištěných u ČPZP či ZP M-A, případně u zaměstnanců, kteří vám doloží změnu zdravotní pojišťovny na ČPZP či ZP M-A v přestupním termínu k 1. 1. 2013.

  Přehledy o platbách pojistného a platby pojistného za září 2012 (splatné v říjnu) zasílejte zvlášť na jednotlivé pojišťovny ZP M-A a ČPZP.

  Přehledy o platbách pojistného za říjen 2012 (splatné v listopadu) zasílejte již v rámci jednoho přehledu na adresy:

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
  Ječná 39, 120 00 Praha 2,
  platí pro plátce se sídlem společnosti nebo trvalým pobytem v těchto krajích:

  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský kraj
  • Karlovarský kraj
  • Královéhradecký kraj
  • Liberecký kraj
  • Pardubický kraj
  • Plzeňský kraj
  • Středočeský kraj
  • Ústecký kraj

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava – Vítkovice,
  platí pro plátce se sídlem společnosti nebo trvalým pobytem v těchto krajích:

  • Jihomoravský kraj
  • Moravskoslezský kraj
  • Olomoucký kraj
  • Zlínský kraj
  • Vysočina

  Kam posílat platby

  Platby pojistného za říjen (splatné v listopadu) a následující, v případě, že jsou Vašimi zaměstnanci pojištěnci ČPZP i ZP M-A, zasílejte ve prospěch účtů:

  • bankovní účet České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 2228800222/0800
   (SWIFT GIBA CZ PX IBAN CZ94 0800 0000 0022 2880 0222) nebo
   bankovní účet České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 508090/0300
   (SWIFT CEKOCZPP IBAN CZ37 0300 0000 0000 0050 8090).
   Variabilní symbol je IČ plátce. Konstantní symbol je 0558.

  2.) Platby pojistného za říjen (splatné v listopadu) a následující, v případě, že jsou Vašimi zaměstnanci pouze pojištěnci ZP M-A, zasílejte ve prospěch účtu:

  • bankovní účet České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 2228800222/0800
   (SWIFT GIBA CZ PX IBAN CZ94 0800 0000 0022 2880 0222).
   Variabilní symbol je IČ plátce. Konstantní symbol je 0558.

  Původní bankovní účty ZP M-A zůstávají po sloučení zdravotních pojišťoven stále aktivní (po omezenou dobu) pro případné zaslání platby pojistného na tyto účty.

   

  Informace o používání portálových služeb

  Od 2.10.2012 mohou všichni klienti ZP M-A využívat služeb portálu ČPZP (portal.cpzp.cz). V případě podání přehledu o platbě pojistného za pojištěnce ZP M-A (do 1.10.2012), provádějte podání prostřednictvím portálu ZP M-A, za pojištěnce ČPZP již přes portál ČPZP.

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close