Změny a novinky ERP Money 1.9.3.5252

Přehled novinek ve verzi 1.9.3.5252 zavedených do Money od verze 1.9.2.5221

Účetnictví

 • Účetní výkazy (Tiskové sestavy) – v souladu se změnami legislativy byla provedena úprava výkazů pro příspěvkové organizace:
  • Přílohy č. 5 a 6 (fond privatizace) jsou v definici účetních výkazů pro rok 2018 nově bez sekcí K, L a M.
  • Pro přílohu č. 5 byla do definice přidána nová XML šablona.

Adresář

 • Seznamy dokladů – většina seznamů (faktury, doklady interní, pokladní, pohledávkové, závazkové, skladové, objednávkové a další) nově umožňuje zobrazit vazbu partnera na adresář prostřednictvím dvou nových sloupců Kód firmy a Vazba na adresář (hodnota ano/ne). Sloupce jsou defaultně skryté a do seznamů se dají přidat z karty Výběr sloupců (pravým tlačítkem myši nad hlavičkou sloupců).
 • Firmy – došlo k úpravám zobrazení detailu Prodejní ceny:
  • Veškeré ceny se nyní zobrazují s přesností na čtyři desetinná místa.
  • Jsou k dispozici dva nové sloupce s částkami uvedenými na kartě Ceníkové ceny v polích Cena položky a Výchozí cena.

Fakturace

 • Faktury vystavené v RPDP – v CZ a SK legislativě se nyní sčítání položek do limitů RPDP provádí odlišně:
  • U českého RPDP se všechny limity na jednom dokladu sčítají bez ohledu na kód RPDP a překročení limitu se kontroluje pro jejich celkový součet na dokladu. Legislativní výklad: „Pokud nastane situace, kdy bude na jednom daňovém dokladu uvedeno více druhů vybraného zboží (spadajícího v bodě 1 věcně pod více různých písmen a až f), budou se základy daně těchto různých druhů zboží pro určení hodnoty limitu sčítat.“
  • U slovenského RPDP se sčítají limity na jednom dokladu podle kódu RPDP a překročení limitu se hlídá pro každý daný kód zvlášť. Legislativní výklad: Limit se sleduje samostatně podle kategorií za každé písmeno § 69:
   • MT samostatně (§ 69, písm. 12, h)
   • IO samostatně (§ 69, písm. 12, i)

Objednávky

 • Objednávky přijaté – v seznamu se nově dají zobrazit informace o vystavených zálohových fakturách a jejich stavu. Konkrétně se jedná o tři nové sloupce:
  • Celkový počet záloh – uvádí množství zálohových faktur souvisejících s danou objednávkou.
  • Počet uhrazených záloh – množství zálohových faktur, které již byly uhrazeny.
  • Stav úhrady záloh – barevné ikony podávají rychlou informaci o uhrazených zálohách: zelené zatržítko znamená plnou úhradu, žlutý otazník částečnou a červený vykřičník značí, že žádná z faktur dosud uhrazena nebyla.

Reklamace

 • Reklamace přijaté – položky tzv. delegované evidence (uvedené v záložkách Závady, Spotřebované položky a Výměny) se nově dají vyskladnit nebo fakturovat ručně bez použití automatických akcí. Seznam nabízí tyto nové typy přebírání dokladů:
  • Dodací list vydaný (výměny)
  • Dodací list vydaný (spotřebované položky)
  • Faktura vydaná (závady)
  • Faktura vydaná (spotřebované položky)

Seznamy

 • Kurzovní lístky (Bankovní seznamy)
  • Pokud Money při práci s cizí měnou nenalezne k danému datu převodní kurz, zobrazí informativní okno s hlášením, že použije poslední dostupný kurz. Nově zde uvede i datum, ke kterému je tento poslední kurz zaznamenán.
  • Funkčnost Importu kurzovních lístků Evropské centrální banky byla upravena tak, že při konfiguraci ECB0 (od 1999) lze nastavit libovolný časový rozsah
 • Obaly (Skladové seznamy / EKO-KOM) – v seznamu Statistická evidence, který je dostupný z karty Obalu, byl upraven původní záznam s kódem PNT (plastová nákupní taška) na novou hodnotu LPNT (lehká plastová nákupní taška). Současně byl do seznamu přidán zcela nový záznam VLPNT (velmi lehká plastová nákupní taška).
 • Správy sociálního zabezpečení (Organizace) – s ohledem na stěhování úřadu byla aktualizována adresa OSSZ Děčín.

Administrace

 • Certifikáty v systémovém úložišti – při ukládání certifikátů (podpisové, EET apod.) do systémového úložiště se vazba do Money nově ukládá pomocí kryptografického otisku. Doposud se certifikáty ukládaly do systémového úložiště podle pořadí certifikátu v systému (vazba byla na pořadí v systémovém úložišti) a při výmazu/vypršení certifikátu docházelo ke změně pořadí a ovlivnění ostatních certifikátů.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close