Změny a novinky Money S3 verze 13.500

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 13.400 (v distribuci od 15. 4. 2013) a verzí 13.500 (v distribuci od 15. 5. 2013)

  Stáhnout Money S3 verze 13.500

  Money

  Nápověda, kontakty

  • Automatická aktualizace aktivačního kódu se bude nově provádět i při spuštění programu uživatelem, který nemá v přístupových právech povolenou Registraci produktu Money S3 / Kasa.
  • Program je možné spustit na „vyhrazené licenci“ i mimo síť.

  Možnosti a nastavení

  • Do připravených seznamů pro XML import byla dodána konfigurace pro import z programu ProdejnaSQL.

  Účetnictví

  Deník

  • Účetnictví / Další sestavy / Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků – v tiskové sestavě došlo k úpravě načítání sloupců z peněžního deníku do řádku 2. Ostatní příjmy a do řádku 9. Ostatní výdaje. Při prvním spuštění program převede z řádku 2. Ostatní příjmy sloupce PD 24, 26, 27, 28 do řádku 3. Příjmy neovlivňující základ daně, a dále sloupec PD 25 do řádku 4. DPH. Z řádku 9. Ostatní výdaje pak převede sloupce PD 29, 31, 32, 33, 34 a 35 do řádku 10. Výdaje neovlivňující základ daně a sloupec PD 30 do řádku 11. DPH. Pokud tiskovou sestavu spustíte v již existující agendě, všechny vámi dříve upravené řádky zůstanou beze změny (tisková sestava si pamatuje původní rozmístění hodnot). Chcete-li používat nové rozmístění sloupců peněžního deníku, máte k dispozici tlačítko Výchozí.

  Pokladna a banka

  • Příchozí platby banky GE Money bank načítají datum účetního případu z jednotlivých dokladů obsažených ve výpisu (nepoužívá se už nadále datum vystavení výpisu).
  • Při zpracování výpisu z mBank se rozlišují chyby hlavičky a položek výpisu. Chyby v hlavičce, které považujeme za průchozí (nedůležité pro tvorbu dokladů), se při tisku výpisu zobrazují jako údaj Nezjištěno.

  Obchod

  Prodej/nákup

  • Faktury vystavené / Operace / Podání balíků – na Kartě nastavení formátu exportu je nyní možné pomocí přepínače Globální nastavení zpřístupnit uživatelem vytvořená nastavení i uživatelům s jinou uživatelskou konfigurací.
  • Faktury vystavené a Pohledávky – při stornování těchto dokladů se do pole Uplatnění DPH na stornujícím dokladu automaticky převede Datum účetního případu ze stornovaného dokladu. Dále pak, pokud vytváříte nový doklad nebo editujete již uložený a zatrhnete přepínač Dobropis, se pole Uplatnění DPH naplní hodnotou pole Datum plnění DPH.

  Adresář

   • Při opětovném načítání adresních údajů do Karty adresáře prostřednictvím systému ARES se u víceslovných názvů měst načítá do karty určené k porovnání údajů uložených na kartě adresy s údaji staženými promocí systému ARES celý název města.

  Servis (Provoz)

  Servis

     • Servisy – doklad Servis lze nyní převádět mezi stavy Vyřízeno/nevyřízeno i pouhým stiskem tlačítka v oddílu Operace na pásu karet, a to bez nutnosti doklad otevřít a při ukládání synchronizovat do stavu, kdy lze vyřídit.
     • Servisy / Vytvořit doklad / Fakturace servisu – při generování faktur se do pole Objednací číslo na faktuře automaticky dosadí číslo fakturovaného servisu. V případě hromadné fakturace jsou čísla servisů na dokladu faktury od sebe oddělena středníky.

  Režie

  Mzdy

     • Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů – k dispozici je nový formulář pro tisk Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Základní údaje o zaměstnanci a seznam vyživovaných dětí se doplní přímo z dat uvedených na kartě Zaměstnance.

  Majetek

     • Majetek / Tisk / Odpisy a účetní pohyby – v oddílu sumarizace tiskové sestavy Odpisy – Inventura majetku nevstupují do sumy účetních odpisů za zvolené období účetní pohyby typu Odpis zůstatkové ceny.

  Ostatní

    • Na počítači, na kterém je serverová instalace, není možné naistalovat klientskou instalaci. Tento krok je možný až po odinstalování serverové instalace.
    • V situaci, kdy není v licenci zakoupen modul „XML data Exchange Profi“ a zároveň je vyčerpaný počet licencí u síťové licence nebo počet možných spuštění u lokální licence, není uživateli povolen parametrický XML export. Okno s touto informací se po deseti vteřinách samo uzavře, aby nedocházelo k tomu, že Money S3 v tomto stavu blokuje licenci.
    • V případě, že jsou data exportovaná prostřednictvím E-shop konektoru do umístění, kde dochází k jejich přepisu, nebo se jedná o obyčejný XML export a stejnou situaci, pak program tyto soubory bez dotazu přepisuje, a to pouze když je export vyvolán parametrickým spuštěním.
    • XML import příjemky a přijatého dodacího listu byl upraven tak, aby si skladová položka, která v XML datech neobsahuje informaci o pořizovací ceně, tuto cenu vypočítala z ceny nákupní, typu ceny a sazby DPH.

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close