Změny a novinky Money S3 verze 10.053

Změny a novinky Money S3 verze 10.053 Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 10.051 (v distribuci od 30. 3. 2006) a verzí 10.053 (v distribuci od 5. 6. 2006)

Účetnictví

  • Na základě § 92 a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty bylo přidáno nové členění DPH Ř730 vstupující na řádek 730 daňového přiznání
  • Byla zrevidována tisková sestava Účetnictví/Tiskové sestavy/Pohyby na účtech. Nyní je možné tisknout zůstatky v cizí měně s ohledem na počáteční stav jednotlivých účtů. Způsob výpočtu počátečních stavů v cizích měnách je možné nastavit buď podle kurzu ke konci hospodářského roku minulého období, nebo podle zadaného kurzu
  • Pokud byl v tiskové sestavě Přiznání k DPH použit koeficient krácení pro zálohovou daň (ř. 550), docházeno za určitých okolností ke špatnému zaokrouhlení tohoto koeficientu a následkem toho i k nesprávnému výpočtu ř. 750 a součtu na řádku 753
  • Při kopírování faktur vydaných, pohledávek, dobropisů přijatých faktur i dobropisů závazků se kopírovala ze zdrojového dokladu i data upomínek

Mzdy

  • Do Tiskových sestav/ Zaměstnanci/Tisk přibyl nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, 255460 MFin 5460, vzor č. 14
  • Do Tiskových sestav/ Zaměstnanci/Tisk přibyl nový formulář pro odhlášku Přihláška k nemocenskému pojištění – odhláška, pod názvem „odhl_0.frm“, který slouží pouze pro tisk do originálního formuláře

Majetek

  • Zaúčtování splátek leasingového majetku do závazkových dokladů bylo upraveno tak, aby přesně odpovídalo hodnotám na kartách splátek

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close