Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy, vyřazení a dotace) v podvojném účetnictví

Příklad vás podrobně provede pořizování a odpisy dlouhodobého hmotného majetku v podvojném účetnictví. Zabývá se i vyřazením majetku a prací s majetkem pořízeným prostřednictvím dotace.

  Pořízení, odpisy

  Příklad:
  Společnost dne 15. dubna 2017 zakoupila osobní automobil v pořizovací ceně 500 000,-Kč bez DPH. Automobil zařadil do užívání dne 25. dubna 2017. Majetek – automobil byl zařazen dle zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny 2. Společnost odepisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně a volí variantu, že účetní odpisy jsou rovny daňovým.
  Postup:

  • Automobil zavedete do evidence dlouhodobého majetku na kartě Režie /Majetek tlačítkem Přidat. Vyplníte Kartu majetku dle údajů z daňového dokladu, zvolíte odpisovou skupinu a způsob odpisování.

  Karta majetku

   

  • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat pohyb Zařazení majetku. Cena pohybu činí 500 000,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum zařazení majetku do užívání, tj. 25.04.2017.

  Zařazení majetku

   

  • Kartu uložíte tlačítkem OK.
  • Pokud máte na Kartě majetku nastaven způsob vytváření odpisů Účetní odpisy rovny daňovým, pak v záložce Daňové odpisy pomocí tlačítka Výpočet odpisového plánu si necháte vypočítat daňové odpisy majetku a následně v záložce Účetní odpisy tlačítkem Vypočíst vám program vypočítá účetní odpisy.

  Daňové odpisy

   

  • Na této kartě se rekapitulují veškeré pohyby majetku.
  • Pokud již chcete zaúčtovat vypočtené odpisy, přidáte v záložce Pohyby pohyb odpisy za rok 2017 tlačítkem Přidat účetní pohyb. Tyto pohyby musí mít vyplněn oddíl Zaúčtování. Zvolíte Účtovat podle předkontace a doplníte předkontaci pro odpis majetku, nebo Účtovat podle primárního účtu a doplníte účty.

  Účetní odpisy

   

  • Kartu uložíte tlačítkem OK.
  • Po přidání posledního účetního odpisu za rok 2017 se automaticky uzavře rok. Po zaúčtování odpisů za dané zdaňovací období již nemůže docházet k žádným pohybům na majetku.

  Karta majetku

   

  • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.
  • Pomocí volby Zaúčtování majetku zaúčtujete pohyby majetku za rok 2017 v Interních dokladech. Program vám nabídne volbu pro doplnění data, ke kterému se má pohyb zaúčtovat. Nyní máte zaúčtovány pohyby majetku prostřednictvím těchto Interních dokladů v Účetním deníku.

  Vyřazení z důvodu odcizení

  Příklad:

  Společnost dne 1. února 2017 zakoupila notebook v pořizovací ceně 72 000,-Kč bez DPH. Notebook se zařadil do užívání dne 1. února 2017. Majetek – notebook byl zařazen dle zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny 1. Společnost odepisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně a účetní odpisy jsou stanoveny na 36 měsíců (měsíční odpis je tedy 2.000,- Kč a účtujeme o něm následující měsíc).  20.října 2017 byl notebook odcizen(dle protokolu od policie). Zůstatková cena 58 000,00 Kč.

  Postup:

  • Podle předchozího příkladu založíte Kartu majetku a zaúčtujete.
  • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat pohyb Odpis zůstatkové ceny. Cena pohybu činí 58 000,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum odcizení(dle protokolu od policie), tj. 20.10.2017.

   

  Odpis zůstatkové ceny

  • Kartu uložíte tlačítkem OK.
  • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat pohyb Vyřazení z užívaní. Cena pohybu činí 72 000,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum odcizení(dle protokolu od policie), tj. 20.10.2017.

   

  Vyřazení z užívání

  • Kartu uložíte tlačítkem OK
  • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.
  • Pomocí volby Zaúčtování majetku vytvoříte pohyb pro odpis zůstatkové ceny a vyřazení v Interních dokladech.  Program vám nabídne volbu pro doplnění data, ke kterému se má pohyb zaúčtovat.
  • Nyní máte zaúčtovány pohyby majetku prostřednictvím těchto Interních dokladů v Účetním deníku.

  Interní doklad

   

  Dlouhodobý hmotný majetek (dotace)

  Příklad:

  Společnost dne 1. února 2017 zakoupila telefonní ústřednu v pořizovací ceně 99 340,-Kč bez DPH. Telefonní ústředna se zařadila do užívání dne 1. února 2017. Majetek – telefonní ústředna byla zařazen dle zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny 1. Společnost odepisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně. 31. října 2017 byla pořizovací cena snížena o 49670, 00 z důvodu dotace.

  Postup:

  • Dle předchozího příkladu založíme Kartu majetku a zaúčtujeme.
  • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat pohyb Snížení ceny. Cena pohybu činí 49 670,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum  31.10.2017. Poznámka: Protiúčet pohybu zadáte účet 346 – dotace ze státního rozpočtu.

   

  Snížení ceny

  • Kartu uložíte tlačítkem OK.
  • V záložce Daňové odpisy a Účetní odpisy je třeba opravit výší odpisů, jelikož se změnila pořizovací cena. Způsob výpočtu účetních a daňových odpisů se liší podle nastavení na Kartě majetku (vlastní nebo účetní odpisy rovny daňovým).
  • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.
  • Pomocí volby Zaúčtování majetku vytvoříte pohyb pro snížení ceny v Interních dokladech.  Program vám nabídne volbu pro doplnění data, ke kterému se má pohyb zaúčtovat.
  • Nyní máte zaúčtovány pohyby majetku prostřednictvím těchto Interních dokladů v Účetním deníku.

   

  Interní doklad

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close