Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti Solitea Česká republika, a.s., se sídlem Brno, Drobného 49, 602 00, IČ: 25568736, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 3012 (dále jen „Solitea Česká republika“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Společnost Solitea Česká republika se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

Použití registračních informací

  • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
  • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace Solitea Česká republika nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy www stránek, užívání programu, aktualizace programu apod.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti Solitea Česká republika a nejsou poskytovány třetím osobám.
  • Společnost Solitea Česká republika si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti Solitea Česká republika kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
  • Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům společnosti Solitea Česká republika. Společnost Solitea Česká republika tyto údaje neprodává, nepronajímá ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
  • Společnost Solitea Česká republika učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů

Práva uživatelů tohoto serveru, produktů a služeb společnosti Solitea Česká republika

Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti Solitea Česká republika, právo písemně požádat společnost Solitea Česká republika o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost Solitea Česká republika zpracovává.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close